Заварена телена мрежа

  • Welded Wire Mesh

    Заварена телена мрежа

    Заварената телена мрежа е изработена от висококачествена желязна тел чрез автоматичен процес и сложна техника на заваряване, разположена хоризонтално и вертикално, индивидуално заварена на всяко кръстовище. Крайните продукти са равни и плоски със здрава структура. Заварената телена мрежа се използва широко в промишлеността и селското стопанство, строителството, транспорта и минното дело за всички такива цели като домашни птици, кошнички за яйца, заграждения за писта, дренажни стелажи, екран за сушене на плодове, ограда. За финал можем да доставим ...